Brevik transformatorstasjon

Sted: Brevik, Porsgrunn

Budsjettramme: 130 millioner kroner

Varighet: April 2022 – Desember 2023

Byggherre: Lede AS

Hovedentreprenør: Tor Entreprenør AS

El-mek: Norpec AS

Kabelleveranse (132 kV): Linka AS

Norcems sementfabrikk i Brevik er Norges høyeste punktutslipp av CO2. Nå er de i gang med å bygge om fabrikken for å fange CO2, gjøre gassen flytende og frakte den på skip til Øygarden og sende den ut i rør for lagring 2600 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Byggingen av fangstanlegget øker behovet for strøm ved Norcem. Fra april 2022 vil Lede arbeide med å utvide Brevik transformatorstasjon. Det skal reises et 800 kvadratmeter stort bygg i tilknytning til den eksisterende stasjonen. 

Utvidelsen øker Norcems kapasitet med 30 MW. To nye transformatorer på 31,5 MVA hver vil transformere strøm fra 132 kV ned til 22 kV mot Norcem. Det nye anlegget skal stå ferdig høsten 2023.

Brevik by er forsynt via et 11 kV-nett. En transformator mellom det nye 22 kV-anlegget og det eksisterende 11 kV-anlegget ved Brevik transformator vil dermed også øke forsyningssikkerheten i Brevik.

Det blir lagt 132 kV-kabler i bakken mellom koblingsanlegget og transformatorstasjonen. Det blir også kabelforbindelse videre til Norcem.