Klikk her for å se prisoversikt som pdf. Dette gir en bedre visning på mobil. (198KB)

Nettleie (N100) - Priser for:
• Alle privatkunder
• Næringskunder med forbruk under 100 000 kWh/år*
             
Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd   27,23   21,78   øre/kWh 
Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift januar - mars   11,89   9,51   øre/kWh 
 Forbruksavgift april - desember   20,55   16,44   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
Totalsum energiledd + offentlige avgifter for privatkunder (bolig og fritidsbolig)
Januar - mars   40,37       øre/kWh
April - desember   49,03       øre/kWh
Kapasitetsledd**   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 0-5 kW   262,50   210,00   kr/mnd 
 5-10 kW   448,75   359,00   kr/mnd 
 10-15 kW   632,50   506,00   kr/mnd 
 15-20 kW   818,75   655,00   kr/mnd 
  20-25 kW   1003,75   803,00   kr/mnd 
  25-50 kW   1560,00   1248,00   kr/mnd 
  50-75 kW   2486,25   1989,00   kr/mnd 
  75-100 kW   3412,50   2730,00   kr/mnd 
 100-150 kW   4802,50   3842,00   kr/mnd 
 150-200 kW   6655,00   5324,00   kr/mnd 
 200 kW -   9435,00   7548,00   kr/mnd 
Ekstrakostnad for manuell strømmåler   Inkl.mva   Ekskl. mva     
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand   156,25   125,00   kr/mnd 

*Prisen gjelder også næringskunder med forbruk over 100 000 kWh dersom anlegget har hovedsikringer på 160 A og lavere ved 230 V eller 100 A og lavere ved 400 V.

**Månedsmaks er gjennomsnitt av dine 3 høyeste døgnmakser innenfor en kalendermåned. Månedsmaksen bestemmer hvor mye du skal betale i kapasitetsleddet. F.eks vil en månedsmaks på 7 kW tilsvare en pris på 448,75 kr. 

 

Nettleie (NK1/NKR) - Effekttariff lavspent*
             
Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Energiledd vinter (oktober-mars)   6,88   5,50   øre/kWh 
Energiledd sommer (april-september)   4,38   3,50   øre/kWh 
Effektledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Aktiv effekt vinter (oktober-mars)   78,06   62,45   kr/kW/mnd
Aktiv effekt sommer (april-september)    57,23   45,78   kr/kW/mnd
Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Fastbeløp per måned   312,50   250,00   kr/mnd 
Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Forbruksavgift januar - mars   11,89   9,51   øre/kWh 
 Forbruksavgift april - desember   20,55   16,44   øre/kWh 
Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.   35,00   28,00   kr/kVar/mnd

**Prisen gjelder for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh dersom anlegget har hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V

 

Nettleie Høyspent (NNH1/NNHR)*
             
Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (oktober-mars)   4,75   3,80   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-september)   3,00   2,40   øre/kWh 
Effektledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Aktiv effekt vinter (oktober-mars)   57,16   45,73   kr/kW/mnd
Aktiv effekt sommer (april-september)    41,90   33,52   kr/kW/mnd
Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Fastbeløp per måned   625,00   500,00   kr/mnd 
Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift januar - mars   11,89   9,51   øre/kWh 
 Forbruksavgift april - desember   20,55   16,44   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 
Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Alle kunder med NNH1 (effekttariff) skal i  tillegg avregnes for reaktiv effekt (NNHR) hvis  cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes  med foregående måneds høyest registrerte  times effekt.   18,75   15,00   kr/kVar/mnd

*Prisen gjelder for anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet. 

 

Nettleie for anlegg uten måling (NSUM)*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (oktober-mars)   6,88   5,50   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-september)   4,38   3,50   øre/kWh 
Effektledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Aktiv effekt   78,06   62,45   kr/kW/mnd
Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Fastbeløp per måned   87,50   70,00   kr/mnd 
Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift januar - mars   11,89   9,51   øre/kWh 
 Forbruksavgift april - desember   20,55   16,44   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25       øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)       800,00   kr/år 

*Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

 

Gebyr ved manglende betaling
             
 Oppmøtegebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Kan pålegges ved en varslet, rettmessig   stenging som ikke blir gjennomført etter   særskilt avtale med kunden.   956,25   765,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid.   3043,75   2435,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk.   956,25   765,00   kr 

 

Generell informasjon: 

  • Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.
  • Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.
  • Norges vassdrags og energidirektorat (NVE-RME) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.

Det tas forbehold om skrivefeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene i denne oversikten er avrundet til 2 desimaler.