På Min side kan du blant annet

  • Se strømforbruket ditt time for time, med historikk tre år tilbake.
  • Bestille varsel på sms eller e-post ved høyt strømforbruk.
  • Åpne og stenge HAN-porten på strømmåleren.
  • Se alle dine nettleiefakturaer og hva som er utestående eller tilgode beløp.
  • Se prøvefaktura for forbruket så langt i måneden.
  • Registrere kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp
  • Se hvordan vi varsler deg om strømbrudd og endre eller legge til flere mobilnumre eller e-postadresser for varsling.
  • Se oversikt over pågående og tidligere eltilsyn/tilsynsrapporter knyttet til ditt strømanlegg.

Logg inn på Min side.

Oversikt over strømforbruk

Vi oppdaterer strømforbruket løpende gjennom dagen med noen timers forsinkelse. Hvis vi i perioder ikke får kontakt med strømmåleren vil vi estimere et strømforbruk for timene det gjelder. Dette vil rettes opp så snart vi får kontakt med måleren igjen. Det fremkommer på Min side hvilke timeforbruk som eventuelt er estimert. 

Hvis du ønsker å se strømforbruket ditt i sanntid så finnes det utstyr du kan koble til HAN-porten på måleren slik at du kan følge med på forbruket via en app eller statuspanel. Lede selger ikke slikt utstyr, men mange strømleverandører og leverandører av smarthusløsninger har dette.