Fakta om Gulliåsen transformatorstasjon: 

  • Sted: Tønsberg kommune
  • Spenningsnivå: 132kV og 66kV

Lede skal bygge ny transformatorstasjon i tilknytning til Statnett sin nye transformatorstasjon på Gulliåsen i Tønsberg.

Etablering av både Statnetts og Ledes nye transformatorstasjoner er forårsaket av at det er avdekket omfattende kvikkeleireproblematikk ved dagens Tveiten transformatorstasjon. Tveiten transformatorstasjon skal saneres når de nye stasjonene er satt i drift.

Det har vært vurdert flere ulike plasseringer av ny transformatorstasjon, og det har vært lagt vekt på nærhet til eksisterende ledninger og behov for ledningsomlegging, grunnforhold og anleggets miljøpåvirkning. På Gulliåsen er det nærhet til Ledes og Statnetts eksisterende ledninger, og robuste grunnforhold som ivaretar gjeldende sikkerhetsklasse for flom og skred.

Gulliåsen transformatorstasjon vil bli tilrettelagt for økt kapasitetsbehov i området og spenningsoppgradering fra 66kV til 132kV ledningsnett. Flyttingen transformatorstasjon fra Tveiten til Gulliåsen vil bli gjennomført parallelt med Statnett sin etablering av Tønsberg transformatorstasjon. Idriftsettelse av anleggene er foreløpig planlagt til år 2028-2029.

Lede sendte inn sin konsesjonssøknad til NVE i mai 2024.

Lenker