Her er en oversikt over områder vi rydder de nærmeste årene: 

Kart over linjerydding i Lede

Adgang regulert i standardvilkår og -avtale

Vi håper at linjerydding i minst mulig grad skaper ulemper for grunneiere. 

Nettselskapenes standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir netteier adgang til eiendommene for nødvendig vedlikehold av luftledninger.

All linjerydding utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).