Sande kommune opplever for tiden stor tilflytting med boligbygging og samtidig vekst i næring og industri. Dagligvareleverandøren ASKO er nylig etablert i området og det er større arealer som er regulert for næring i området med flere aktuelle prosjekter.

Veksten i området gir et forventet strømuttak som overstiger kapasiteten i dagens transformatorstasjoner og det er derfor behov for å bygge en ny stasjon.
Transformatorstasjonen er planlagt til Hanekleiva ca. 400 meter øst for E18  i Sande kommune.

Hanekleiva transformatorstasjon vil knyttes til 132 kV ledningen Hof-Sande 2 som Skagerak Nett eier og drifter. Den nye transformatorstasjonen er planlagt bygget ca. 15 meter sør for ledningen. 


Kartet viser tiltaket med transformatorstasjon med gjerde, adkomstvei, Tilknytning til eksisterende kraftledning.

Lede søker konsesjon vinter/vår 2020, og søker om følgende:

  • Hanekleiva transformatorstasjon
    • 2 stk. 132 kV ledningsfelt
    • 1 stk.31,5 MVA 132/22 kV transformator inkludert 132 kV transformatorfelt
    • 1 stk. 22 kV koblingsanlegg
  • En permanent adkomstvei til Hanekleiva transformatorstasjon.

Planlagt ferdigstillelse vinteren 2024/25.