De fleste som kjøper elbil har behov for å lade bilen hjemme. Regelverket gjør at det elektriske anlegget ditt i de fleste tilfeller må tilpasses, selv om du bruker en vanlig stikkontakt.

Fast ladepunkt for elbiler forhindrer brann

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har konkludert med at elbiler ikke er mer utsatt for brann enn fossilbiler. Risikoen må bare håndteres på en annen måte og dedikerte ladepunkt er viktig for å forhindre branntilløp.

Les mer om elbillading hos DSB her.

I praksis er det to alternative løsninger for normallading:

  • Vanlig kontakt (mode 2).
  • "På-vegg-lader" - fast kabel eller Type 2-kontakt (mode 3).

Lading med vanlig kontakt (mode 2)

Ladeledningen plugges i en vanlig jordet kontakt. På ladeledningen henger det en boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten.

Dersom det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A-sikring. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av type B.

Lading med "på-vegg-lader" (mode 3)

På-vegg-lader kan enten ha fast kabel som plugges i bilen eller være utstyrt med en Type 2 kontakt hvor bileier har egen kabel.

Mode 3-ladeboksen har innebygde sikkerhetsfunksjoner og kan utstyres med system for fordeling av tilgjengelig effekt og har mulighet for betalingsløsninger. De to siste funksjonene er spesielt aktuelle for borettslag, sameier og offentlige tilgjengelige parkeringsanlegg når kapasiteten er begrenset.

Melding skal sendes ved installasjon større enn 20 ampere.

Dersom det elektriske anlegget må tilpasses for normallading av elbil kan installatør i de fleste tilfeller gjøre dette uten å melde i fra til nettselskapet. Dersom det legges opp til hurtig- eller semi-hurtiglading må installatøren sende melding til Lede. Dette gjelder også ved normallading dersom installasjonen er større en 20A ved 1-fase. I disse tilfellene vurderer Lede forsterkningsbehov i hver enkelt sak. Elbilens ladeløsning er beregnet for et strømsystem som i noen områder er forskjellig fra dette. Det medfører noen begrensinger ved større installasjoner (ut over 20A), men dette kan løses med alternativt utstyr.

Kontakt installatør for elbillading

Alle endringer på det elektriske anlegget skal gjøres av en elektroinstallatør.

Her kan du lese mer om Lede sitt krav til ladepunkt for elbiler.