Stråler målerne?

Alle elektriske installasjoner skaper et elektromagnetisk felt, også målerne. Feltet er imidlertid svakt, og når måleren i tillegg er plassert i et metallskap (sikringsskapet) reduseres dette betraktelig. Målerne benytter radiosignaler for å sende inn forbruket. Signalene er svake og kortvarige, og strålingen ligger langt under de anbefalte grenseverdiene. Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er tydelige på at målerne ikke medfører noen helsefare. Les mer om dette hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Alle elektriske installasjoner skaper et elektromagnetisk felt, også målerne. Feltet er imidlertid svakt, og når måleren i tillegg er plassert i et metallskap (sikringsskapet) reduseres dette betraktelig. Målerne benytter radiosignaler for å sende inn forbruket. Signalene er svake og kortvarige, og strålingen ligger langt under de anbefalte grenseverdiene. Både Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er tydelige på at målerne ikke medfører noen helsefare. Les mer om dette hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.