Driftssentralen fjernovervåker regional- og distribusjonsnettet i forsyningsområdet. Alle feil i høyspentnettet registreres automatisk ved driftssentralen og personalet setter umiddelbart i gang feilretting.

Lavspentnettet er ikke fjernovervåket og eventuelle feil må meldes av kunde før feilretting kan komme i gang.

Hevendelser om feil gjøres til Ledes døgnåpne feilmeldingstelefon på telefon 35 51 89 91

Oversikt over feil eller planlagte stanser finner du i kart over strømstanser.