Ser du skader på linjer, strømanlegg eller andre farlige forhold? Da vil vi gjerne vite om det.

Send inn bilde og kort beskrivelse av hva du ser

DERSOM DU SER NOE AKUTT - RING OSS PÅ TLF 35 51 89 91

Hva kan være farlige forhold?

Trær over strømledningene, ledninger med lav høyde eller ledninger på bakken må meldes inn umiddelbart. Meld også fra på feilmeldingstelefonen dersom du observerer gnister, røyk eller smell. 

Ledninger som ligger på bakken kan være spenningsførende og det er forbundet med livsfare å komme nær slike ledninger. Åpne kabelskap eller nettstasjoner er også forhold som kan få fatale følger. Ledes vedlikeholdsplaner innebærer at selskapet har montører som kontinuerlig er på farten for å kontrollere at selskapets elektriske anlegg er i orden. Til tross for dette, er det ikke mulig å oppdage alle skader med en gang. Derfor er vi takknemlig for å ha tett dialog med dere som bor i Ledes distribusjonsområde.