Det henger et tre over ledningene. Hvem skal jeg melde fra til?

Kontakt oss på 35 51 89 91. Dersom det er ledninger som ligger i bakken kan disse være strømførende. 

Kontakt oss på 35 51 89 91. Dersom det er ledninger som ligger i bakken kan disse være strømførende.