Har jeg krav på kompensasjon ved strømbrudd?

Du har krav på kompensasjon dersom du har hatt sammenhengende strømbrudd på mer enn 12 timer. Dette får du utbetalt automatisk og trenger ikke å søke om dette selv. 

Du har krav på kompensasjon dersom du har hatt sammenhengende strømbrudd på mer enn 12 timer. Dette får du utbetalt automatisk og trenger ikke å søke om dette selv.