Du har krav på kompensasjon dersom du har hatt sammenhengende strømbrudd på mer enn 12 timer. Dette får du utbetalt automatisk og trenger ikke å søke om dette selv.