Det henger et tre over ledningene. Hvem skal jeg melde fra til?