Kostnader og erstatningsansvar

Se hvilke tjenester du må betale for hvis du skal koble til et nytt bygg eller endre på eksisterende strømnett. Se også hvilket ansvar du har hvis du forsårsaker skade på Ledes strømanlegg.