Jeg glemte å lese av måleren og dere har fakturert feil forbruk. Kan jeg få ny faktura?