Jeg har sendt inn måleravlesning på sms, men har ikke fått bekreftelse. Hvorfor det?