Om Lede

Lede er et av Norges største nettselskap. Selskapet distribuerer strøm til over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken.

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679