For å øke takten i elektrifiseringen av samfunnet er tidlig og god dialog med nettselskapet viktig.

– Vi kan gi deg og selskapet ditt råd om hvilke tiltak som blir rimeligst for dere, i alt fra større byggeprosjekter i industrien til montering av hurtigladere for elbiler. Særlig med tanke på anleggsbidrag kan det være penger å spare på gode råd fra nettselskapet, men husk å ta kontakt tidlig, sier konserndirektør Øivind Askvik i Lede. 

For større tilknytninger kan kunder bestille en utredning av tiltaket i Lede. Om tiltaket krever konsesjon er det nettselskapet som søker, men denne prosessen tar tid, så sjekk våre nettsider for typisk saksbehandlingstid

Grønn vekst

– Skal man til med noen tiltak, særlig innenfor elektrifiseringen av samfunnet er det avgjørende med tidlig kontakt med nettselskapet, sier Askvik. 

– Vi sitter på mye kompetanse og kjenner strømnettet godt. Ved tidlig kontakt blir det enklere å treffe gode valg. Nettselskapet ønsker ikke å bli en flaskehals i det grønne skiftet, slik det kan bli når vi kontaktes for sent. Tvert imot, vi ønsker gode løsninger og jobber for økt elektrifisering av samfunnet, sier Askvik. 

Alt fra store byggeprosjekter til installasjon elbilladere med en ladeboks på mer enn 20 Ampere, må meldes til nettselskapet. Typisk vil solceller på taket og installasjon av lader hjemme meldes til nettselskapet av en elektroinstallatør. 

– Vi gjør også mange serviceoppdrag, som å flytte nett, samt tilkopling og frakopling av strøm når kundene har behov for det. 
Nettselskapets hovedtjeneste er å sørge for nok kapasitet, tilknytning av kunder og stabil drift av strømnettet. Det høres enkelt ut, men det er et stort apparat som jobber for å sørge for at det til enhver tid er strøm i kontakten.  

– Vi har 375 ansatte som hver eneste dag sørger for at alle har strøm. Det gjør vi gjennom alt fra planarbeid til forskning, gjennom god kundeservice og det viktige arbeidet fra våre energimontører. Vi investerer kontinuerlig i gammelt nett, samtidig som vi bygger nytt. 

Sikkerhet er viktig 

Det lokale eltilsyn (DLE) er en tjeneste tilknyttet nettselskapet, som ivaretar elsikkerheten i de tusen hjem, både i privatboliger og i næringsbygg. DLE sjekker at elanlegget er trygt, særlig med tanke på brannfare, og bidrar positivt i sikkerheten til kundene. DLE driver også undervisning om elsikkerhet i barneskoler, videregående skoler og hos voksenopplæringen. 

– Ta kontakt med kundesenteret, eller bruk ett av våre kontaktskjemaer, så hjelper vi deg i gang. Vi er her for kundene våre, sier Askvik.