Kristian Norheim

Direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt
Vis e-post
Pressebilder

Primære ansvarsområder: Strategi, finans, økonomi, rammebetingelser, politikk

Direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt
Vis e-post
Pressebilder

Primære ansvarsområder: Strategi, finans, økonomi, rammebetingelser, politikk