– Dette er etterlengtet, og vi må applaudere Statnett for å ta litt mer risiko for vanlig forbruk. Dette betyr veldig mye, sier storkundekontakt Thea Øverli i Lede AS.  

Statnetts nye grense på 5 MW for vanlig forbruk, reduserer ventetiden dramatisk for prosjekter mellom 1-5 MW. Det er fortsatt lang kø for store industriprosjekter i Vestfold og Telemark, men nå slipper ladestasjoner, mindre næring og annet vanlig forbruk å stå i samme kø, forteller Øverli.  

– Lokale nettselskap kan koble til nye virksomheter med inntil 5 MW effektuttak uten godkjenning fra Statnett først, sier Øverli. 

I Lede har hun ansvaret for å sortere nett-køen i Vestfold og deler av Telemark.

– At grensen økes til 5 MW betyr et ras av søknader som kan godkjennes i transmisjonsnettet. Det kommer til å bli mye saksbehandling på oss før jul, men det er vi veldig glade for, sier hun.

På landsbasis er det 270 søknader om tilkobling mellom 1 og 5 MW, skriver Europower. 20 av disse ligger i Ledes dekningsområde. 

Flere ladestasjoner

Øverli har allerede bragt den gode nyheten videre til kundene, og forteller at de fleste av prosjektene mellom 1 og 5 MW er kommersielle ladestasjoner for personbiler. 

– Den vanligste kapasiteten det søkes om for ladestasjoner, er i underkant av 2 MW, mens noen er større med 3-4 MW, forteller Øverli, som nå kan gi grønt lys til disse søknadene. 

– Nå som Statnett har økt sin grense, er ikke situasjonen like kritisk for de "vanlige" forbrukskundene, men det kan fortsatt ta noe tid. Tiltakene i distribusjonsnettet vil stort sett kunne være gjort på under et år, og der det tar lengre tid kan vi løse det med tilknytning på vilkår.

Regelendringen til Statnett gjør at ventetiden for å etablere ladestasjoner hos Lede er drastisk redusert. 

– Uten den nye grensen på 5 MW måtte ladestasjonene kanskje ha ventet til 2035. I de fleste tilfellene vil ventetiden nå være rundt ett år. Så vi er veldig fornøyde, sier Øverli.