Strømnettet

Her kan du lese om hvordan strømnettet fungerer og forklaring på begreper vi ofte bruker.