Høyspent distribusjonsnett

Distribusjonsnettet starter på 11/22 kV (kilovolt) i transformatorstasjonene. Nettet som drives med spenninger på enten 11 eller 22 kV (kilovolt), kalles høyspenningsnettet.

Høyspenningsnettet i vårt forsyningsområde består av 1400 km luftnett og 3000 km kabelnett.