Lede er nettselskapet som frakter strømmen frem til over 213 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik i Buskerud. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede for vedlikehold og utvikling av strømnettet i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Nettselskapet sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

En aktiv partner i det grønne skiftet – kom og jobb med oss!

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett.
Vi har masse spennende oppgaver innen prosjektoppfølging av drift, re- og ny-investeringer i nettet, det kan for eksempel være luftledninger, transformatorstasjoner, nettstasjoner og kabelanlegg. Disse oppgavene forvaltes av et kompetent miljø i vår seksjon for Prosjekter og montasje i avdelingen vi kaller Byggherre- og mottakskontroll. En betydelig andel utføres i samarbeid med våre eksterne rammavtalepartnere som forenklete prosjekter hvor vi følger godt opp fra vår side med fokus på fag, god forståelse for HMS og sunn forretningsdrift.
Vi søker nå:

Prosjekteier

Forenklete prosjekter

 

Vi trenger deg som vil være med å sette retning og bidra til å styrke forsyningssikkerheten i et strømnett i stadig endring. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!

Som Prosjekteier i avdeling Byggherre- og mottakskontroll vil du være ansvarlig for oppfølging av tildelte forenklete prosjekter og sørge for oppfølging av følgende rollekrav:

  • Starte prosjekt, allokere ressurser, godkjenne milepæler, planer, rammer og endringer for prosjektet samt å avslutte evt. terminere prosjekt
  • Følge gjeldende retningslinjer, prosesser, standarder, forskrifter og lover for prosjekt
  • Utarbeide mål, krav og mandat for prosjekt og sikre den strategiske og økonomiske forankringen i relevant organisasjonsenhet
  • Sikre prosjektets rammebetingelser og gjøre nødvendige ressursmessig, økonomiske og organisasjonsmessige prioriteringer for å sikre prosjektets framdrift
  • Inneha overordnet eierskap til prosjektets risiko
  • Følge rutiner for statusrapportering og dokumentasjonskrav
  • Dersom det i prosjektet bestilles ekstern utførelse gjelder overnevnte med spesielt fokus på kommunikasjon og etterrettelighet, samt at alle prosjekter har signert avtale/kontrakt

Skal du trives i denne jobben må du like å jobbe strukturert med øye for de gode løsningene og blikket på resultatet. Du må være nysgjerrig, oppmerksom og interessert og du evner å se helhet både for dine prosjekter og på tvers i hele prosjektporteføljen i avdelingen. Du er utpreget samarbeidsorientert, og kommuniserer godt med alle interessenter som kunde(r), kommunale-, fylkeskommunale-, og statlige myndigheter, grunneiere, media, entreprenører og leverandører.

Vi trenger at du har utdannelse på minimum Bachelornivå innen Elkraft / Elektro, og arbeidserfaring innen faget. Du må ha erfaring fra prosjektledelse og kunne vise til gode resultater. Du er vant til å jobbe for god kvalitet, og forstår fag- og myndighetskrav.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb. Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn og Tønsberg.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder John-Walter Hamrell Nilsen, telefon 971 85 801

Søknadsfrist er 11. august 2024

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer er vi en lærende organisasjon med strukturerte arbeidsprosesser. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi viser hverandre tillit. Å jobbe i Lede er trygt, og det gjør at vi kan tørre å ta noen sjanser, være innovative, teste ut og lære underveis, men aldri på bekostning av sikkerhet og kvalitet. Hos oss deler vi læringspunkter med hverandre, og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.