Vil du anskaffe smarthusløsning/teknologi med støtte fra Strømfleks hvis din bolig er i et område/nabolag som prosjektet prioriterer å etablere Nettfleks (koordinert styring) i?

Hva er din viktigste interesse for å delta i StrømFleks?