Skagerak Nett, sammen med Sintef Energi, Horten kommune, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Format Eiendom og Aidon jobber med et nytt prosjekt kalt StrømFleks. Prosjektet er ett av åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer som har fått støtte fra Enova og er planlagt med en varighet på litt over 3 år, med avslutting i september 2022.

StrømFleks jobber med løsninger for å bruke strømmen litt smartere og mer fleksibelt ved å ta i bruk smart teknologi og styringssystemer. Både boliger, næring- og kommunale bygg og ladestasjoner for El-bil skal være med i testen.

Prosjektet arbeider med fire forskjellige delprosjekter basert på forskjellige typer kunder. 

  1. BoligFleks involverer styring av fleksibelt forbruk hos husholdninger ved bruk av smart teknologi. Skagerak Nett vil rekruttere husholdningskunder fra et gitt område for å kunne installere smarthusløsning i deres bolig. 
    -    I første omgang er område i Porsgrunn og Horten aktuelt men basert på kundenes interesse kan også andre områder bli vurdert i neste omgang. 
  2. ByggFleks involverer styring av ulike fleksible laster i nærings- og kommunale bygg i Horten og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.  
  3. LadeFleks involverer styring av elbillading i større parkeringsanlegg hos Format Eiendom.  
  4. NettFleks involverer koordinering av styringen som er etablert i de tre delprosjektene. Gjennom koordinert styring av mange fleksible laster i et nettområde/nabolag vil vi teste ut hvor mye nettbelastningen kan jevnes ut.

For husholdningene/nettkundene vil innføring av smart teknologi kunne bidra til bedre utnyttelse av strømmen. Endringer i behov, bedre tilgang til informasjon om strømforbruket og styring av forbruket vil bedre kunne gi besparelser. Når nettleieprisene endres vil teknologien komme enda mer til nytte og begrense strømregningen.

Elektriske løsninger er nødvendig for en grønnere fremtid. Men det betyr også at vi som nettselskap må ruste oss for økt strømbehov i fremtiden. Mer bruk av strøm – samtidig – betyr økt press på strømnettet og det er nødvendig å bruke nettet smartere. Da slipper vi en massiv utbygging, spare miljø og det vil fortsatt være billig å bruke strøm for deg og meg.

Deltakelse i StrømFleks

Det er  uforpliktende å være med i testen, og det kreves minimalt av de som deltar når testen gjennomføres.

Mange husholdninger har allerede styringssystemer i bruk men det vil sannsynligvis være behov for tilpasninger for å kunne delta. Vi er interesserte i å vurdere disse.

Hos husholdninger som ikke har styringssystemer for strøm vil vi i samarbeid etablere en smart løsning, til nytte for kunden og for prosjektets målsetting.

Med deltakelse fra kundene ønsker vi å teste ut hvordan ulike løsninger kan bidra til bedre utnyttelse av strømnettet, uten at det påvirker kundens alminnelige bruk og behov. 

Bedre kunnskap og erfaring om effektiv energibruk vil også komme kunden til gode, og bidra til å spare penger og miljø. Hjelp oss å oppnå dette.

Ta kontakt med oss hvis dette er interessant for deg, eller hvis du vil vite mer om dette prosjektet. 

Meld din interesse her