IntegERs mål er å bidra med nytt kunnskap og praktiske retningslinjer som gjør at batterilagringssystemer kan være brukt og integrert i det norske distribusjonsnettet.

Dette notatet presenterer resultater fra hardware-in-the-loop-tester utført i det nasjonale Smartgrid-laboratoriet. Laboratorieoppsettet inkluderer en «On-Load-Tap-changer» (OLTC) transformator, en Magtech-spenningsbooster og et batterisystem som inneholder en omformer og et batteri. OLTC-transformatoren og batteriet er emulert, mens booster og omformer er fysiske komponenter i laboratoriet. Samspillet mellom de tre regulatorer er undersøkt under hendelser som lastendringer og batterilading og utlading ble utforsket for å se hvordan de  regulerer spenningen og om de resulterende spenningene er innenfor grensene for den norske reguleringen av leveringskvalitet.

En av de viktigste konklusjoner som kan trekkes fra resultatene er at ukoordinert regulatorinnstillinger, for eksempel når regulatorene har forskjellige spenningssettpunkt, kan forårsake at regulatorene arbeider mot hverandre, noe som kan resultere i store tap.