I demoen har det blitt gjort tester fra juli 2019 til februar 2020. Prosjektnotatet beskriver hvordan testene har blitt spesifisert, samt analyser av måledata for å evaluere testene. I testene har batteriet blitt benyttet til flere bruksområder: flate ut forbruk (peak shaving), flate ut innmating til nettet fra plusskunde og øke egenforbruk av solenergi.

Disse strategiene ble testet for fire ulike tidsperioder: sommer, høst, vinter 1 og vinter 2. For hver av de tre senarioene ble det registrert økning i egetforbruk av solenergi, redusert makslast og antall timer over lastgrense, redusert maksimal innmating fra lokal produksjon til nettet og redusert innmating i spesifiserte timer.

Resultatet av testene viser at batteriet kan redusere makslast for hele tidsperioden, men klarer ikke oppfylle målene for reduksjon av innmating og forbruk. Dette var mest sannsynlig pga. feil i omformer (nærmere forklart i rapporten) eller at gjennomsnittlige verdier med timesoppløsning ble brukt i analysen (for lav tidsoppløsning), men også fordi følgende uønskede situasjoner oppstod: 

  • Batteriet var fullt pga. at forbruket har vært lavt, og det dermed ikke har fått ladet ut nok i løpet av kvelden/natten
  • Batteriet var tomt pga. at det har vært mange dager på rad med lav solinnstråling

Videre viste analyse av tidsoppløsning at det er utfordrende å forstå batteriets oppførsel fullt ut basert på timesverdier, og at høyere tidsoppløsning bør benyttes.