Skagerak Energilab har et batterilagringssystem (BESS) på 1,1 MWh installert på Skagerak Arena (fotballstadion). Arenaen har også et solcelleanlegg (PV) på 800 kW nominell effekt.

I dette arbeidet studeres det hvordan BESS kan brukes til fordel for arenaen, derav bedriftens fordel, ved å senke den månedlige toppbelastningen og øke egenforbruk av PV-strøm. Verktøyet SimSES brukes til å simulere degradering av BESS, og tar hensyn til nettleietariffer ved beregning av energikostnader. 5 ulike tilfeller med forskjellige styringsstrategier for effektutjevning, maksimering av eget forbruk og krafthandel(arbitrasje) undersøkes. Disse er:

  1. Maksimering av egenforbruk som dekker kun flomlys
  2. Maksimering av egenforbruk for all belastning
  3. Maksimering av egenforbruk med prioritering av flomlys 
  4. Optimalisert drift for å minimere kostnader - energiarbitrasje
  5. Optimalisert drift for å minimere kostnader, inkludert arbitrasje, effektutjevning og begrensning i innmating fra nettet

Disse fem tilfellene analyseres i en teknisk-økonomisk analyse. Hovedutfallet av den økonomiske analysen er hva BESS-investeringskostnaden må være for at de forskjellige tilfellene skal være lønnsom.

Det viktigste resultatet av dette arbeidet er at det er først når en kan kombinere effektutjevning, krafthandel, optimalisering av solproduksjon til egenforbruk og erstatning av en dieselaggregat for reservestrøm at dette kan være økonomisk lønnsomt i Norge.