Prosjekt BilFleks skal teste nytteverdien av å fordele strømforbruket utover døgnet ved lading av elbiler.

Vi starter testingen i uke 43 i 2022.

Gjennom ny teknologi og smarte styringssystemer ser vi et stort potensial for å redusere presset på strømnettet i peak perioder. Dette vil spare miljøet og kunne bidra til å holde strømregningen nede.

Salget av elbiler og ladbare hybridbiler har eksplodert i Norge. Dette er bra for miljøet, men det betyr samtidig et økt behov for ladestasjoner og strøm. Presset øker på strømnettet når alle skal lade bilen på samme tidspunkt av døgnet.

Lede ønsker å utvikle løsninger for samordnet lading av elbiler hvor vi bruker strømnettet smartere. Da slipper vi kanskje en massiv utbygging av strømnettet.

Format Eiendom og Jotron bidrar i BilFleks prosjektet med etablering av ladeanlegg til 50 ladestasjoner på Ringdalskogen i Larvik. Med utveksling av målinger fra anlegget og styringssignaler fra Lede skal forbruket og potensialet testes i praksis.

Resultatene fra prosjekt BilFleks vil legge grunnlaget for Ledes videre arbeid med smarte og nyskapende løsninger.

Når det gjelder utkobling i ledeanlegget i Jotron bygget blir det gjennomført bare 1 time om døgnet som vist i tabellen:Utkoblingsplan bilfleks