Betyr spotprisen på strøm mer for oss forbrukere enn nettbelastningen (effekt)?