Betyr spotprisen på strøm mer for oss forbrukere enn nettbelastningen (effekt)? 

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679