Hvordan bør smarthus-utstyret benyttes når Strømfleks-prosjektet avsluttes?