Hvordan bør smarthus-utstyret benyttes når Strømfleks-prosjektet avsluttes?

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679