Hvordan skal resultatene/erfaringene fra Strømfleks-prosjektet brukes?