Vil Lede fortsatt opplyse om tidspunkter med høy belastning i overføringsnettet, i tråd med intensjonen av Boligfleks sin utkoblingsperiode?