Hva gjør jeg dersom jordfeilbryteren har slått ut?