Et tre har falt ned på en strømledning. Hva gjør jeg for å få det fjernet?