Trefelling og linjerydding

Lede utfører nødvendig rydding av vegetasjon langs linjene.